• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://facebook.com/hsnrtky
  • https://twitter.com/hsnrtky
Üyelik Girişi
Site Haritası

SİYONİZMİN AMENTÜSÜ

SİYONİZM'İN AMENTÜSÜ

İnsanlık, zulüm gören her coğrafyaya sahip çıkmak ve hunharca kıyım yapanlara, karşı koymak zorundadır. Yoksa zulüm, gün gelir bütün dünyayı boğar.

Eskiden ateş sadece düştüğü yeri yakıyordu, şimdi ateşin düştüğü her yer yanıyor.

Siyonizm; dünyayı aldatan bir rejimdir. Bu rejimin ektiğini biçenler de onların amentüsüne iman edenlerdir.

Siyonizmde bir amentü var ve herkesin bu amentüyü bilmesi gerekir. Yoksa kendi amentüsünü de kaybedebilir. Her insan, kendi inancını korumakla mükellef olduğu kadar Siyonizm’in amentüsünü deşifre etmekle de mükelleftir. Buna ekmekten ve sudan daha çok ihtiyacı vardır. Yoksa ekmeği ve suyu harcayacak bir dünyayı Siyonizm’e kaptırabilir.

Büyük bir oyunun içindeyiz ve kendi eksenimize hapsolduğumuz için bu oyunları görmemekteyiz. Senaristlerin oyunlarını görmediğimizde oyun bitince her şey bitmiş olacaktır.

Kaderi çalınan milletin kaderine razı olarak yetiştirilmesi kadar büyük bir zulüm olamaz. Celladına boyun uzatan milletler cellatlardan çok daha büyük suç işlemektedirler.

Elinizdeki kitap Siyonizm’in dünya üzerindeki yansımalarına ayna olmaya çalışmaktadır.

Kendinizi güvende hissetmediğiniz dünyanız var ise güveninizi tazelemek üzere sayfaları çevirebilirsiniz…

 

ÖNSÖZ

Samimi dileklerle kaleme alınmış bir kitapla buluşmanın sevincini birlikte yaşadığımız için mutluyum.

Kitap, yaklaşık 3,5 Yıllık bir emeğin eseridir. Kaynak olarak 99 eserden faydalanılmış, haricinde onlarca eser taranmış ve doğru bilgiye kaynağından ulaşılmaya çalışılmıştır. Kaynaklar, 802 adet dipnotla belirtilerek söz sahiplerinin hakkı korunmuştur.

Kitabın ana konusu; siyonizmin dünya üzerinde kurmaya çalıştığı egemenlik hamlelerine dikkat çekmektir. Zaman zaman kaynağına inilmeyen hareketlere insanlar kendi elleriyle malzeme olabilmektedir. Birileri yürü deyince yürüyen, dur deyince duran bir zihniyet sorgulanmadıkça, sürü güdümü altında yaşamaya devam edecektir.

Dünyanın sözde efendileri kölelere muhtaçtır. Köle olmayınca efendiler de olmaz. Köle bulabilmek için kölelik ruhunu yaldıza boyamak gerekmektedir. Kendilerini şişirme yoluyla üstün ve güçlü göstermeleri gerekmektedir. Kendi değerini bilmeyen milletleri kullanmak için onları kıymetmeap ilan etmek gerekir.

Kim, rolünü iyi oynar, oyunu da kendisi kurarsa kesinlikle kazanır.

Oyun oynayan iki çocuktan biri: “ben efendiyim sen kölesin” der ve karşıdaki çocuk bunu kabul ederse aynı oyunun içinde olan çocuklardan birinin kölelik yaptığını görebiliriz.

Siyonizmi ele almamızın amacı; dünya düzenine müdahale edenlerin açıklarına dikkat çekmek, oynanan oyunların hileli olduğunu vurgulamak ve onlar ezdikleri için insanların ezilmek zorunda olmadıklarına dikkat çekmektir. Dahası dost ve düşmanı tanımak, kirli oyuncuların maskelerini düşürmek ve siyonizmin gerçek yüzünü açığa çıkarmaktır…

Siyonist Yahudiler, dünyaya hâkim olmanın yollarını bir amentü mantığıyla sıralamış ve olmazsa olmazları haline getirmişleridir. Bu maddeleri anlamadan uygulayan her millet Yahudilerin tuzağına düşmektedir. Bu nedenle kitabımızda Yahudi ve Yahudileşme mantığını anlatmak ve siyonizmin altın kurallarını tanıtmak üzere sizlerle buluşuyoruz. Umarım okurken notlarınızı alır ve kitabınızı işaretleyerek ilerlersiniz.

Kitabımızı üç bölüme ayırdık.

Birinci bölümde Filistin, Mescid-i Aksa ve siyonizmin tarihsel gelişimine değindik.

İkinci bölümde siyonizmin kasıp kavurduğu insanlığın şah damarı sayılan 25 maddelik konuyu işlemeye çalıştık.

Üçüncü bölümde ise 24 kategorilik siyon liderlerinin protokollerini özetleyerek güncel dille yorumlamaya özen gösterdik. Umarım bu kitap, siyonizmin dilini, dinini ve rengini tanıtmaya yardımcı olur.

Adına, “Siyonizmin Amentüsü” dedik. Biliyoruz ki her inanç bir amentüye bağlı olarak ayakta durmakta, haliyle her ideolojinin de bir amentüsü bulunmaktadır. Biz de siyonizmin protokol olarak ele aldığı bu amentü esaslarını aktarmaya çalışacağız. Kitabımızda, her gün karşılaştığımız ve iç içe yaşadığımız birçok olayın kendiliğinden gelişmediğini görebilirsiniz.

Her insan, hangi inançtan olursa olsun kendi amentüsünü bildiği kadar, amentüsünü değiştirmeye çalışanların da amentülerini bilmek zorundadır.

İslâm’da amentü ilkeleri bellidir. İman, bu ilkeler çerçevesinde genişlemekte ve icra edilmektedir. Yahudiliğin amentüsü ile İslâm’ın amentüsü arasında fark yoktur. Hak dinlerin emirleri haktır ve genel olarak aynı konuları içerir. Fakat Yahudiler, kendi kitaplarını tahrif ettiklerinden, kendi amentülerini ve ayetlerini çıkarlarına göre yazmayı tercih etmişlerdir. Dün Tevrat’a sokmayı başaranlar, bugün Tevrat’ı kullanarak bu fikirlerini dışa aktarmaktadırlar.

İşlediğimiz her bir madde, diğerlerinin ilinti taşı niteliğindedir. Bir perspektif olarak ele aldığınızda siyonist Yahudilerin hayatımıza diktikleri yön levhalarının her tarafımızı kuşattığına tanıklık edeceksiniz.

İnsan bir kez aldanabilir. Ama ikinci kez aldanmak basiretsizliğin göstergesidir. Cesareti kırılan devler pirelerin oyuncağı olurlar. Makinisti ele geçirenin, mekanizma için kafa yormasına gerek yoktur. İşte siyonizm, bu amaçla kurulmuş bir sistemdir. Kan, can, gözyaşı, emek ve umut hırsızları devreyi tamamladıkça dünya günyüzü görmemektedir.

Çocukken oyuncaklarla büyüyorduk. Büyüdük ama elimizden oyuncaklar eksik olmadı. Büyüme kabiliyetimiz oyuncakların arasından sıyrılamadı. Her yaşa uygun oyunlar ürettiler. Bizler onların ürettiği oyuncaklarla oynarken onlar da bizimle oynadı. Ve bu oyunu, oyunbozanlar çıkmadıkça oynamaya devam edeceğiz. Biz kaybedince onlar: “kazandınız” diyecekler ve oyun bir kez daha başa dönecek.

Sakın dünyada oynanan oyunlara seyirci kalma, oyunun senin sırtında oynandığını bil.

Seni işaret etmeden önce ebenin kim olduğunu görmen gerekiyor. Oyuncuları ve oyun kurallarını tanımadığın sürece oyunu kaybetmeye mahkûm olursun. Dikkat et oyun biterse her şey biter.

Asırlardır kurgulanan oyunlara kurban olmak istemiyorsan gözünü ve yüreğini açık tutmalısın ki iyi insanlar iyi atlara binip geri gelsinler. 

Kendin için, dinin için, ailen için, ülken için…

Çünkü sen yenilmez gücü yüreğinde taşıyacak olan Hazreti İnsansın.

En azından bir siyonist değilsin. 

Birilerinin bu gidişata “dur” demesi gerekmektedir.

Belki de o, sensin...

 

 SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

                                                          KİTABIN İÇERİK ÖZETİ

İÇİNDEKİLER

Tilkinin Namazı ................................................................................................... 13

ÖNSÖZ .................................................................................................................15

1. BÖLÜM .............................................................................................................19

Tarih İçinde Filistin ............................................................................................. 19

Filistin Neresidir? ............................................................................................... 19

Diasporadan Aliyaha........................................................................................... 20

Filistin’e Değer Katan Kadim Şehir Kudüs’ün Fethi ....................................... 21

Bir Taş da Sen At................................................................................................. 27

Yahudilerin Tarihçesi.......................................................................................... 28

Yahudi ve Hıristiyanların Hepsi Aynı Kefelik mi?............................................. 36

Yahudi Karakteri.................................................................................................. 37

Kişilik.................................................................................................................... 38

Karakter ............................................................................................................... 39

Karakteristik Sorumluluk.................................................................................... 41

Milli ve Sosyal Karakter ..................................................................................... 42

Zihniyet................................................................................................................ 43

Çağdaş Mankurtlaştırma.................................................................................... 46

Yahudi Zihniyetinin Dayanakları ....................................................................... 47

Tevrat Musa’ya mı İndi?...................................................................................... 49

Tevrat’ın Tahrifatı? ............................................................................................. 50

Tevrat'ta, Siyonizm ve Üstün Irk İnancı............................................................. 51

Tevrat'ta Allah İnancı ......................................................................................... 52

Tevrat'ta Ahlaki ve Gayri Ahlaki Görüşler ........................................................ 54

Hahamlar ............................................................................................................. 55

Kabbala................................................................................................................ 56

Talmud ................................................................................................................. 56

Siyonistlerin İdealleri.......................................................................................... 57

Yahudi Olmayanlara Karşı Kin ve Nefret........................................................... 58

İnsanlığa Karşı Vahşet........................................................................................ 58

İnsanları Yakma .................................................................................................. 59

İnsanların Kanını İçme ....................................................................................... 59

Talmud’a Göre Yahudiler.................................................................................... 60

Kur’an’a Göre Yahudiler .................................................................................... 62

Yahudiliğe Göre Yahudiler.................................................................................. 68

Siyonizm.............................................................................................................. 69

Siyon Dağı ve Süleyman Mabedi ..................................................................... 70

Siyonizm ve Arz-ı Mev’ud ................................................................................... 70

Siyonistlerin Kongre Öncesi Çalışmaları........................................................... 71

Siyon Katır Birliğinin, Çanakkale Savaşı ve İsrail’in Kuruluşundaki Rolu.....74

Siyonizm’in Kurucuları ...................................................................................... 76

Filistinliler Toprak Sattılar (mı)?......................................................................... 78

Sultan Abdülhamid’e Saldırı.............................................................................. 80

Sultana Hâl Fetvası Çıkıyor ............................................................................... 81

Siyonistlerin Kamp Yemini................................................................................. 83

Siyonist Gruplar ................................................................................................. 85

Olanlar Oluyor... ................................................................................................. 85

Hristiyanların, Siyonizm’e Katkıları .................................................................. 87

Müslümanların, Siyonizm’e Katkıları ............................................................... 90

2. BÖLÜM .......................................................................................................... 103

1. Madde: Gençler; Din, Ahlak ve Maneviyattan Uzak Bırakılmalı.................104

Filler Nasıl Eğitilir Bilir misiniz? ......................................................................104

Kendisini Tanımayanları, Başkaları Yönetir ....................................................117

Amerika’lı Tilkinin Horozla Hikâyesi.................................................................120

Bilinçaltı Etkileşimi (Subliminal Mesaj)............................................................122

İlluminati .............................................................................................................129

2. Madde: Aile Düzeni ve Aile Kutsiyeti Ortadan Kaldırılmalı ........................131

Müslüman Ülkelerde İslam Yok.........................................................................142

İstanbul’da Bir Sözleşme ..................................................................................145

3. Madde: İnsanların Muhtelif Sınıfları Arasında Geçimsizlik Yaratılmalı .....153

Kürtlerle Yahudiler, Aynı Soydan mı? ..............................................................157

Bu Gemi Su Alırsa! ............................................................................................160

Güvertenin Sessiz Yolcuları.................................................................... ..........162

Hani Sevgiliydik? ...............................................................................................164

İnsanlığın Ortak Kardeşi Rachel Corrie............................................................169

Yahudinin Tarihsel Oyunu Cemel .....................................................................175

4. Madde: Sanat, Edebıẏ at, Sıṅ ema Gibi Yollarla Müstehcenlık̇ Yayılmalı...178

Pornografik Tuzaklar...........................................................................................184

Bağımlılığı Kırmak Kimin İşi? ...........................................................................187

5. Madde: Mukaddesata Olan Saygınlık Kaldırılmalı ......................................188

6. Madde: Toplumlar Sınırsız Tüketıṁ e Teşvık̇ Edıl̇ meli................................194

Kapitalizmin Cenderesi .....................................................................................194

Medya Etkileşimi ................................................................................................195

7. Madde: Toplumlar, Eğlencelerle Oyalanmalı. ..............................................219

8. Madde: Fık̇ ıṙ ler Zehıṙ lenmeli, Gürültü ve Kargaşalar Çıkarılmalı ...........224

9. Madde: Sosyal Sınıflar Arasına Kıṅ ve Nefret Tohumları Ekıl̇melı̇.............227

10. Madde: İşverenlerle İşçilerıṅ Arasını Bozmalı............................................232

11. Madde: Siyasi ve Aydınların Otoriteleri Zedelenmeli.................................237

Müslümanlara Haram Olan Çeşme ...................................................................241

12.Madde:Sanayıṅıṅ Zıṙaatı̇Ezmesı̇Sağlanmalı................................................243

Kızılderili Şefin Pis Beyaza (!) Mektubu............................................................246

13. Madde: Yalan Haberlerle Toplumu Yanlış Yollara Sevk Etmelı.̇ ...............252

14. Madde: Hayat Pahalılığı Süreklı̇ Olarak Körüklenmelı̇ ..............................257

15. Madde: Halk, Sınıf Farklılığı ile Bölünmeli .................................................263

16. Madde: Din ve Milliyet Düşmanlarına Görev Verilmeli .......................... ...267

17. Madde: Mıl̇ letı̇ Maddı̇ ve Manevı̇ Yollarla Çöküntüye Sokmalı .................269

18. Madde: Mesru Hükûmetlerıṅ Yıkılması Sağlanmalı ...................................271

19. Madde: İktıṡ adı̇ Krıż ler Oluşturulmalı........................................................273

20. Madde: Devletle Millet Birbirine Düşman Edilmeli ....................................276

Biz Bize Yeteriz....................................................................................................280

21. Madde: İktisadi ve İlmi Faaliyetlerin Önü Kesilmeli...................................282

Oryantalizm .........................................................................................................286

22. Madde: Okullar Bıṙ er İhtıl̇ al Merkezı̇ Halıṅ e Getıṙ ilmeli .........................293

23. Madde: Mahkemelerden Hukuk Kaldırılmalı ..............................................300

24. Madde: Aşı ve Salgınlarla İnsanların Sağlığı Bozulmalı ...........................303

25. Madde: Cumhuriyet Kaldırılmalı, Demokrasi Yerleştirilmeli ....................306

Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi......................................................................306

Demokrasi ve Laiklik ..........................................................................................308

Demokrasinin  Düşmanı Halktır, Halkın da Düşmanı Demokrasidir...............309

Demokrasi ile Liberalizm İlişkisi........................................................................310

.Liberalizm, Demokrasi ile Geçinir mi? ............................................................312

.Ekonomik Sömürü, Katliam Demektir..............................................................313

Dünyanın En Azılı Eşkıyası................................................................................314

Osmanlı’da Demokrasi ve Meşrutiyet ..............................................................317

Demokrasi Tarihi.................................................................................................318

İslam Devleti Yönetim Şekli...............................................................................319

Ömer’den Mektup Var........................................................................................322

3. BÖLÜM .......................................................................................................... 323

Protokol - 1 ........................................................................................................325

Balıkların Su Kavgası .......................................................................................348

Protokol - 2 ........................................................................................................352

Protokol - 3 ........................................................................................................363

Protokol - 4 ........................................................................................................382

Masonizm ve Siyonizm İlişkisi..........................................................................382

Protokol - 5 .........................................................................................................397

Protokol - 6 .........................................................................................................403

Protokol - 7 .........................................................................................................405

Protokol - 8 .........................................................................................................407

Protokol - 9 .........................................................................................................416

Protokol - 10........................................................................................................423

İlk Suça, İlk Müdahale .......................................................................................430

Protokol - 11........................................................................................................434

Protokol - 12........................................................................................................440

Protokol - 13........................................................................................................440

Protokol - 14........................................................................................................445

Dinler Arası Diyalog ...........................................................................................454

Protokol - 15........................................................................................................457

Kes Nızani Tarikatı..............................................................................................458

Kaos Sistemi, Kelebek Etkisi ve Küresel Etkileşim .......................................459

Protokol - 16........................................................................................................466

Protokol - 17........................................................................................................476

Protokol - 18........................................................................................................478

Protokol - 19........................................................................................................479

Protokol - 20........................................................................................................480

Protokol - 21........................................................................................................488

Protokol - 22........................................................................................................490

Protokol - 23........................................................................................................496

Protokol - 24........................................................................................................504

4. BÖLÜM .......................................................................................................... 509

Bel'am Savaşları.................................................................................................509

Bel’am Bin Baura ve Güncel Bel’amlar............................................................509

Kur’an’da Bel’am Yaklaşımı..............................................................................514

Bel’am ve Köpek Benzetmesi ...........................................................................516

Bel’am’ın Hikâyesi..............................................................................................519

Menkıbe-i Bel’am ...............................................................................................522

Bel’am’la Kafadar Olanlar..................................................................................525

Tağut ve Tağuti Sistemler .................................................................................526

Modern Dünyanın Tağutları ..............................................................................528

Tağutu Destekleyenlerin Durumu.....................................................................530

İlluminati ............................................................................................................532

Ailesiz Toplum; Toplumsuz Aile ve Eski Köye Yeni Adet...............................534

GDD Dünyayı Nasıl Yönetiyor? ........................................................................538

Yeni Dünya Düzeni.............................................................................................541

300’ler Meclisi.....................................................................................................541

13’ler Meclisi.......................................................................................................542

Dünyayı Yöneten Aileler.....................................................................................544

GDD (Gizli Dünya Devleti) .................................................................................547

Dolar Üzerindeki Piramit....................................................................................548

Üçgen İçindeki Göz ...........................................................................................549

En Üst Kademe Rt .............................................................................................549

GDD’nin Dünyayı Yönetme Yapıları..................................................................551

B'nai B'rith .........................................................................................................551

Bilderberg Grup.................................................................................................552

NATO (North Atlantic Treaty Organization).....................................................552

CFR (Council Of Foreign Relations)................................................................553

CIA (Central Intelligence Agency)....................................................................554

Business Round Table .....................................................................................555

AIPAC..................................................................................................................556

Avrupa Birliği......................................................................................................557

Trilateral .............................................................................................................557

Kur’an’ın Materyalizm Eleştirisi .......................................................................558

Güç Bende Artık.................................................................................................559

Haskala (Yahudi Aydınlanma Hareketi) ...........................................................561

Haskala ve Eğitim-Öğretim ..............................................................................562

Haskala ve Dil ....................................................................................................563

Haskala ve Mesih İnancı....................................................................................563

Haskala ve Kadınlar ..........................................................................................563

Haskalaya Karşı Ortodoks Tepkisi ..................................................................564

Haskala ve Reformist Yahudilik .......................................................................565

Antisemitizm.......................................................................................................566

Semetik (Sami) Milletler ....................................................................................569

İslam ve Antisemitizm .......................................................................................571

Yahudilerde Antisemitizm..................................................................................573

Irkçı Antisemitizm ..............................................................................................573

Avrupa’da Antisemitizm....................................................................................574

Türkiye’de Antizemitizm ...................................................................................575

Ortadoğu ve Güney Ülkelerinde Antisemitizm................................................575

Yürek Devletindeki Antisemitizm......................................................................576

Bu Gidiş Nereye?................................................................................................578

KAYNAKÇA......................................................................................................... 588

WEB KAYNAKLARI ............................................................................................592

#siyonizminamentusu

#Siyonizm

#siyonizmin_amentusu


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret332979
KİTAPLARI İNCELEME SAYFASINA GİDİN