• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://facebook.com/hsnrtky
  • https://twitter.com/hsnrtky
Üyelik Girişi
Site Haritası

EMANETE RİAYET HUTBE

EMANET EMANETE RİAYET EMANET NEDİR KONULU HUTBE

 

قاَلَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪ي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطاٰنِ الرَّج۪يمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحي۪مِ

﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[1] صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪ي حَدِيثٍ:

﴿اَلاَ لاَ إِيماَنَ لِمَنْ لاَ أَماَنَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ﴾[2] صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يمَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ.

 

Kıymetli Mü'minler!

Bugün; bir Müslümanın en büyük özelliklerinden biri olan emanet üzerinde duracağız.

Kelime olarak emanet; korunması için birilerine bırakılan maddi ve manevi haklardır.

Dinimizde ise; Allah-û Teâlâ’nın, biz insanlara ulaştırdığı bütün teklifler, sorumlu olduğumuz işler ve yapmamız gereken kulluk görevleri emanetin konusunu teşkil eder.

Emanet; yaratılanların, yaratıcıdan aldıkları her tür değerlerdir. Canımız emanet, malımız emanet ve tasarrufunda bulunduğumuz her şey birer emanettir.

Emanet; Allah'ın yeryüzündeki halifeliği ve Mü'minlerin en büyük özelliğidir. Hem peygamberlerin hem de Mü'minlerin asli sıfatlarındandır.

Allah-û Teâlâ; Mü'minlerin özelliklerini sayarken: "Mü'minler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir" [3]buyurmaktadır.

Böylelikle, Mü'minliği emanete; emaneti de Mü'minliğe bağlayarak bu iki unsuru birbirinden ayrılmaz kılmıştır. Yani insan emanet şuurunu kaybedince imanını, imanını kaybedince de eminlik sıfatını kaybetmiş oluyor.

Bir hadis-i şerifinde peygamberimiz (s.a.v): "Agâh olun (uyanık olun) ki; emanet (e riayet)i olmayanın imanı yoktur, sözünde durmayanın da dini yoktur"[4] buyurmaktadır.

Cenab-ı Zülcelâl Hazretleri toplumsal huzurumuz için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:

"Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." [5]

 

Muhterem Cemaat!

İnsanlığın huzur ve selâmeti için, emanetlerin ehline verilmesi gerekirken; günümüzün sözde çağdaş dünyası, emaneti ehlinden alarak; kurdu kuzuya çoban yapmış, rüşvet ve torpillerle ehil olmayanlara görev vermiştir.

Namus, ahlâk, din, adalet, asayiş ve yönetim; ehliyetsiz, emanetsiz, sorumsuz ve Allah korkusu taşımayanların tekeline geçince, dünyada terör türemiş ve insanlığın huzuru kaybolmuştur.

Efendimiz (s.a.v.), emaneti ve emanet bilincini ibadetin önüne alarak buyurmuştur ki: "Kendisinde üç (kötü) şey bulunan kişi, namaz da kılsa, oruç da tutsa, Müslüman olduğunu zannetse de münafıktır. (Bunlar) Yalan söyleyen, söz verdiğinde sözünü tutmayan (ve) kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet edenlerdir." [6]

Kıymetli Kardeşlerim!

Dünyada muhatap olduğumuz her şey emaneti teşkil eder. Allah'ın bütün emirleri, peygamberlerin bildirdikleri, insanların hak ve hukukları, canlı ve cansız varlıkların tasarrufu emanet olarak değerlendirilir. Ve insan, emanet sıfatını taşıyabildiği ölçüde insani değerlerini korur. Nitekim insan, Allah'ın yeryüzündeki halifelik emanetini taşıyabilecek özellikte yaratılmıştır. Bu bakımdan insanı güçlü ve güvenilir kılan, Allah'ın emanetlerini koruyabilme özelliğidir.

İnsanoğlu henüz ruhlar âleminde iken, "kalu belâ" cevabıyla emaneti teslim almış ve onu koruyacağına söz vermiştir ve insan, Kelime-i Tevhidi söylemekle bu dinin tüm değerlerine sahip çıkıp, onu koruyacağına dair anlaşma yapmıştır. Bu açıdan bakıldığında dinin yaşanmayan ve hafife alınan her noktasında emanete ihanet görülür.

Kur'an ve sünnetten habersiz yaşamak ve vurdumduymaz duygularla imani endişe taşımamak birer ihanettir.

Sosyal hayatımızda insanlarla diyalog kurduğumuz her ilişki birer emanettir ve dolayısıyla;

Toplumun güçsüz ve zayıf kesimleri; güçlü ve iktidar sahiplerine emanettir. Eğer güçlüler güçsüzleri ezerlerse emanete ihanet etmiş olurlar!

Kadınlar ve çocuklar erkeklere emanettir. Kadınların namuslarını korumak ve çocukları İslâm ahlâkı üzere yetiştirmek emanetin gereği; iffet ve ahlâktan uzak bir neslin yetişmesine göz yummak ise insanın kendi nesline ihanetidir.

İnsanın Allah'a, peygambere ve mukaddes değerlere aldırmayıp; dinine, çevresine ve himayesinde bulunan varlıklara zarar vermesi, emanete ihanettir.

Birilerinin sizdeki sırları birer emanettir. O sırları korumayıp başkalarına yaymak, emanete ihanettir.

Birilerinin sizde bulunan paraları, mal ve eşyaları sizdeki emanetleridir. Bunlara zarar vermek, sahibine iade etmemek, emaneti bilerek geciktirmek veya inkâr etmek emanete ihanettir.

Komşu-komşuya ve arkadaş-arkadaşa emanettir. Komşuluğu ve arkadaşlığı tek taraflı menfaate dayayarak, komşu ve arkadaş hukukuna tecavüz etmek emanete ihanettir.

Misafir ve ev sahibi birbirine emanettir ve birbirlerinin can ve malından sorumludurlar. Birbirlerine verecekleri zarar, emanete ihanet sayılır.

Öğrenciler öğretmenlere, hastalar doktorlara, cemaatler liderlere ve bir ülke onu yönetenlere emanettir.

Her şey birbirine bağlı ve her şey birbirine emanettir. Bunun yanında din, adalet, ahlâk kuralları ve toplumun temel realiteleri, "ben insanım" diyen herkese emanettir. Bu kurallara riayet etmeyip, insanlar arasında ikincilik meydana getirmek, hakka ve hukuka ihanettir.

İbn-i Ömer (r.a), insanların meziyetlerine bakma hususunda şöyle der: "Bir kimsenin namazına ve orucuna bakmayın. Konuştuğu zaman doğru konuşup konuşmadığına, kendisine bir şey emanet edildiğinde muhafaza edip etmediğine ve dünya kendisine yöneldiğinde, haramdan kaçıp kaçmadığına bakın." [7]

Değerli Mü'minler!

Temelde insanlık hasletlerinin hepsi, yerine getirilmesi gereken birer sorumluluktur.

İnsan, ibadet ve kulluk için yaratılmışken, bu vazifeyi yerine getirmesi için verilen canı ve bedeni bile, ölümle teslim edeceği bir emanettir.

Onun için her şeyin birer emanet olarak dolaştığı bu dünyada, emanetin gerçek sahibinin huzurunda mahcup olmayacağımız bir biçimde yaşayalım.

Sizleri, her halinizle emanetin gerçek sahibi olan Allah'a emanet ediyorum.

Rabbimiz, cümlemizi emanetlerini koruyan hak ve hukuku yerine getiren kullarından eylesin. Âmin

[1]           Nisa Suresi: 58

[2]           Ahmed ibn-i Hanbel; Müsned:4/271 - Ruhu'l Furkan: 5/255

[3]           Mu'minun Suresi: 8

[4]           Ahmed ibn-i Hanbel; Müsned: 4/271

[5]           Nisa Suresi: 58

[6]           Müslim: İman 25; No 59. 1/78

[7]           Ruhu'l Furkan: 5/256


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret332980
KİTAPLARI İNCELEME SAYFASINA GİDİN