• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • http://facebook.com/hsnrtky
  • https://twitter.com/hsnrtky
Üyelik Girişi
Site Haritası

DUA

HER ZAMAN HER YERDE OKUNABİLECEK ÖZEL BİR DUA

DUALARINIZ OLMASA  RABBİM SİZE NE DİYE KIYMET VERSİN?[1] 

          

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • الْحَمْدُ لله ِرَبِّ اْلعالَمِينً • وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِناَ مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَ أَصْحاَبِهِ أَجْمَعيِنَ •

 

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına  geldik, bu mübarek .....................saatinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi. 

Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki:

Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; doğru yolu bulmuş olsunlar. [2] işte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz. 

Ya İlâhel âlemin! Bizi yoktan var eden sensin, sen yaratansın biz kuluz, bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi.

İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz, bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi.

İnnemel mü’minune ihvetün” ilkene bağlı kalarak Mü’minleri kardeş biliyoruz, bu kardeşliğe şuur ihsan eyle Ya Rabbi.

Ya Rab! Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi.

(Ey) Mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter. [3]

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. [4] Ya Rabbi.

Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma![5] Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla Ya Rabbi.

Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaad ettiğin şeyleri ver, bizi kıyamet günü rezil etme [6] Ya Rabbi.

 Rabbimiz! İndirdiğine inandık, elçine uyduk, öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz. [7]

Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın [8]  bağışla bizi ya Rabbi.

Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et [9] Ya Rabbi.

......Rabbimiz! Bize dünyada güzel olanı ver, ahirette de güzel olanı ver, bizi ateşin azabından koru [10] Ya Rabbi.

 Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru.  Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. [11] Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.

Hesabın görüleceği günde, bizleri, ana ve babalarımızı, dede ve ninelerimizi, hısım ve akrabalarımızı, sevdiklerimizi ve sevenlerimizi, dost, arkadaş ve yoldaşlarımızı, eş ve çocuklarımızı, bütün akrabalarımızı ve zürriyetlerini, kardeşlerimizi ve sana gönül vermiş bütün bir Ümmet-i Muhammedi bağışla, merhametinle merhametlendir ya Rabbi.

Dünya ve ahiret darlığı çektirme. Sonumuzu hayırlı eyle. Ahir zaman fitnesinden cümlemizi muhafaza eyle. Kabir ve cehennem azabından koru ya Rabbi.

Ya Rabbel âlemin! Âlemlerinin içinde sana yöneldik, senden başkasına yöneltme ya Rabbi. Bizleri ve Müslümanların yaşadığı her beldeyi; savaş, deprem, yangın, sel, fırtına, açlık, kıtlık, kuraklık, akla hayale gelmez her tür belâ ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi.

Bizi, bize ve nefsimize bırakma. Şerlilerin şerlerinden, İnsan ve cinlerin kötülüklerinden muhafaza eyle ya Rabbi.

Ey Rahman ve Rahim olan Allah’ım! Dünya Müslümanlarına; akıl, şuur, bilinç ve cesaret ihsan eyle. Dünyayı fitneye boğmak isteyenlere ise fırsat verme ya Rabbi. Müslümanların aleyhinde sinsi plânlar kuranların plânlarını kendi başlarına çal ya Rabbi.

İslâm ve Müslüman düşmanlarını sana havale ediyoruz, bildiğin gibi yap ya Rabbi.

İslam topraklarına ve Müslümanların huzuruna göz dikenlere fırsat verme ya Rabbi! Hiçbir insanın huzurunun bozulmasına ve kurulmuş yuvasının dağılmasına izin verme ya Rabbi!

Şu anda dünyanın çeşitli bölgelerinde senin dininin izzeti için kıyam eden; azgın ve kâfirlere karşı mücadele veren ve bu uğurda canlarını ve mallarını ortaya koyan, Müslüman, muvahhid ve mücahid kardeşlerimizi sahipsiz ve yardımsız bırakma ya Rabbi. Ordularınla Allah’ım, ordularınla kardeşlerimizi destekle, şer güçlerin şerlerinden emin eyle. Ayaklarını yolunda sabit kıl ve Müslümanları muzaffer eyle ya Rabbi.

Ya ilâhel âlemin! Dünyanın her bölgesinde çeşitli felâketlerle zarara uğramış, evlerini ve yakınlarını kaybetmiş, şu anda sefaletle mücadele veren kardeşlerimize tarafından yardım eyle. Acılarını dindir ve üzerlerine sabır yağdır ya Rabbi.

Hastalıklara yakalanmış; şu anda hastahanelerde veya evlerinde senden şifa bekleyen kullarına, Şafi isminin hatırına şifa eyle ya Rabbi.

Borç altında kalan kardeşlerimize borçlarını edada yardımcı ol ya Rabbi. Ümmeti, kul hakkıyla imtihan etme ya Rabbi.

Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ımız. Fakirlikle mücadele veren ve senden yardım bekleyen kardeşlerimize helâlinden mülkünü esirgeme ya Rabbi.

 Hülasa her tür zorluk ve sıkıntılarda bulunan dert sahibi kardeşlerimizin sıkıntı ve dertlerini ortadan kaldır ya Rabbi.

Ya Rabbel Âlemin, ya Rabbel Aradin ve ya Erhem-er Rahimin! Senin dininin izzeti için mücadele verip de; özgürlükleri kısıtlanmış olan din kardeşlerimize sabır vererek; en yakın zamanda hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Çektiklerini günahlarına keffaret kabul eyle ya Rabbi.

Ey dertlilerin dermanı olan Allah’ım! “Bana dua edenin duasına icabet ederim” diyorsun, dualarımızı karşılıksız bırakma ya Rabbi.

Okumuş ve dinlemiş olduğumuz Kur’an-ı Kerim’den hâsıl olan sevabı; başta Âdem (a.s.)’la efendimiz (s.a.v.) arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘in mübarek ailelerinin, sahabenin, tabiin ve tebe-üt tabiinin, velilerin, sıddıkların,  şühedanın, ulemanın, evliyanın, sana inanmış, sana yönelmiş, seni ilâh kabul etmiş ve kıyamete kadar sana iman edecek; tüm Mü’minlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi.

Ana ve babalarımızın, onlarında ana ve babalarının, bizleri yetiştirmede, büyütüp beslemede az veya çok emeği geçenlerin, senin sevdiklerinin ve seni sevenlerinin ruhlarına hediye eyledik ulaştır ya Rabbi. Yeryüzüne gelmiş geçmiş tüm Mü’minlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Bizden sonra kıyamete kadar gelecek olan nesillerimizin de ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Ya Rabbel Âlemin ve ya Erhem-er Rahimin!  “Bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü hayırları senden istiyor ve yine bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerden sana sığınıyoruz.” 

İlâhi! ente maksûdi ve rızake matlûbi,  maksadımız sensin ve senin rızanı talep ediyoruz.  Bizleri senin rızan için yaşayan ve senin rızan için canını ve malını harcayan kullarından eyle.

Ya Malik-ül Mülk olan Allah’ım! Bizi ve neslimizi kovulmuş şeytanın şerrinden koru ve ona götüren bütün yolları kapat. Biz Ümmet-i Muhammed’i, sana ulaşan bütün yolların yolcusu eyle.

Ey kullarına yakın olan Allah’ım! Bizleri kendine yakın kıl.

Ey dualara icabet eden Allah’ım! Ellerimizi boş çevirme.

Ey bütün yolları yaratan Allah’ım! Bizleri dosdoğru olan yoldan, “sıradel müstakim”den ayırma. Kendilerine nimet verdiklerinin yollarına ulaştır! Peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, âlimlerin, şehidlerin ve sevdiklerinin yollarından ayırma. Gazaba uğramışların, dalâlete düşmüşlerin, azgın ve zalimlerin yollarına düşürme ya Rabbi.

Ey imanın sahibi! Ey kalplerdekini bilen, ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren, ey kâinatı idare eden, ey her zerreye hitap eden, ey her mahlûkatın ihtiyacına cevap veren, ey her canlının rızkını veren, ey beynimizdeki damarlara hükmeden, ey küçücük mikro organizmalarla devleri dize getiren! ve ey kudreti sonsuz olan Allah’ım!

“Azabından affına, gazabından rızana sığınıyoruz. Ya Rabbi senin korkundan yine sana iltica ediyoruz.  Sen yücelerden yücesin. Seni lâyık olduğun şekilde medh-ü sena edemiyoruz, seni ne kadar övsek yine övemiyoruz, sana lâyık bir şükürle şükredemiyoruz, ancak biliyoruz ki; sen kendini sena ettiğin (övdüğün) gibi yücesin.  

Ya Rabbe-s semavati vel aradin! Her türlü şirkten, riyadan, zulümden, küfürden, hatadan, isyandan, koğuculuktan, fitne ve belâdan, görünür ve görünmez her türlü kötülüklerden, bilinir ve bilinmez her türlü şerlerden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi.

Bizleri, maddeye taparcasına dünyaya sarılmaktan ve yaratılış gayemizi unutmaktan muhafaza eyle ya Rabbi.

Bizleri, Kur’an ile amel eden ve Resulümüz (a.s.)’ın izinde yürüyenlerden eyle.

Kıldığımız namazları ve yaptığımız her tür ibadetleri dergâhı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi.

Hayatımızı İslâm ile güzelleştir. Dünyanın aldatıcı lezzetlerine kanmamıza izin verme ya Rabbi.   

Şu anda sana el açan kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet, kalanlarına imanlı hayat, bedenlerine sıhhat ve selâmet ihsan eyle ya Rabbi.

Senden özel istekleri olan ve bu duaya âmin diyen kardeşlerimizin isteklerini geri çevirme ya Rabbi.

Ya Zül Celâl-i vel İkram! Dinimizi yaşamak isteyen kardeşlerimize kolaylık ver. Dinsizlerin ve din düşmanlarının şerlerine bulaştırma ya Rabbi!

Yolunda kolaylıklar vererek dinimizi yaşama lezzetini cümlemize tattır ya Rabbi.

İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helâk etme ya Rabbi.

Dünya ve ahirette kusurlarımızı yüzümüze vurma ve bizi mahşerde rezil etme ya Rabbi.

Hesabımızı kolaylaştır. Defterimizi sağ elimize ver ve bizi dünya ve ahiret iyilerinden eyle Rabbi.

Eğri ile doğrunun ayrılacağı; bir kısım yüzlerin ağarıp, bir kısım yüzlerin kararacağı mizanda,  yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi.

 Herkesin kendi grubunda toplanacağı o günde; Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in sancağının altında toplanmayı ve ona komşu olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.

Ey cennetlerin sahibi olan Allah’ım! Bizleri Firdevs cennetlerine kavuştur.

Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun hep beraber) “Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh” kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.

Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına “Estağfirullah el Azim" diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.

Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, masum yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi!   Âmin 

 “ve ahiru de’vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin.” [12] 

El fatiha…

Hasan ORTAKAYA
 
www.ortakaya.net

[1]  Furkan Suresi: 77

[2]  Bakara Suresi: 186               

[3]  Al-i İmran Suresi: 26         

[4]  Al-i İmran Suresi: 16

[5]  Haşr Suresi: 10

[6]  Al-i İmran Suresi: 193-194

[7]  Al-i İmran Suresi: 153

[8]  Al-i İmran Suresi: 8

[9]  Bakara Suresi: 286

[10]  Bakara Suresi: 201

[11]  Mü’min Suresi: 7-8-9

[12]  Yunus Suresi: 10

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret332980
KİTAPLARI İNCELEME SAYFASINA GİDİN